Generelle bestemmelser

 1. Disse kjøps- og salgsreglene (heretter kalt – Regler) er et dokument for partene der det fastsettes kjøpers (heretter kalt – Kjøper) og selgers com(heretter kalt – Selger), rettigheter og plikter, orden for anskaffelse av varer, deres levering og tilbakelevering samt andre bestemmelser knyttet til nettbutikk www.imperialstone.com.
 2. Selger har rett til enhver tid å endre eller supplere disse reglene uten å informere Kjøper på forhånd. Reglene som er endret er gyldige for nye kjøpere som skaffer seg varer på nettbutikk cometter at reglene er endret.
 3. I nettbutikken comkan alle myndige fysiske og juridiske personer handle (umyndige personer har rett til å skaffe seg varer bare ved å ha samtykke fra foreldrene eller foresatte).

 

Kjøpers personlige opplysninger

 1. Selger sørger for at ingen av Kjøpers personlige opplysninger (adresse, telefonnummer, fornavn, etternavn osv.) leveres til tredjeparter, unntatt de tilfellene når kjøpers personlige opplysninger skal leveres til Selgers partnere for å sikre kvalitet på Selgers tjenester (dvs. til kurerpost, Litauens post osv.)
 2. I alle andre tilfeller kan Kjøpers personlige opplysninger (adresse, telefonnummer, fornavn, etternavn osv.) leveres til tredjeparter bare ifølge orden fastsatt ved Republikken Litauens lovverk.
 3. Selger kan bruke Kjøpers personlige opplysninger til markedsføringsformål hvis det foreligger samtykke fra Kjøper (bestilling av nyheter på e-post, telefon osv.).
 4. Kjøper som ikke vil at hans opplysninger skal brukes til markedsføringsformål, har rett til å kontakte administrasjon i compå e-post info@imperialstone.com eller sende en skriftlig anmodning om å ikke bruke Kjøpers opplysninger til markedsføringsformål.
 5. Kjøpers plikt er å levere alle personlige opplysninger som trengs for at Selgers tjeneste kan utføres på en kvalitativ måte.

 

Inngåelse av kjøps- og salgsavtale

 1. Det regnes at Kjøper har inngått en kjøps- og salgsavtale fra det tidspunktet han bekrefter sin bestilling på nettbutikk com
 2. Det regnes at Selger samtykker i å inngå en kjøps- og salgsavtale fra det tidspunktet kunden bekrefter sin bestilling og Selger begynner å gjennomføre den.
 3. Verken Kjøper eller Selger er forpliktet til å gi beskjed om kjøps- og salgsavtale til de interesserte partene ved å informere dem skriftlig eller på telefon.

 

Kjøpers rettigheter

 1. Kjøper har rett til å skaffe seg varer som Selger tilbyr ifølge orden fastsatt ved disse reglene.
 2. Kjøper har rett til å heve kjøps- og salgsavtale i løpet av 14 kalenderdager fra den dagen varer er levert, ved å gi beskjed til Selger på forhånd (via e-post, telefon, rekommandert brev) om at kjøps- og salgsavtale heves og varene leveres tilbake.

 

Kjøpers plikter

 1. Kjøper forplikter seg til å ikke levere sine opplysninger for pålogging på Selgers system til tredjeparter. Hvis kjøper mister påloggingsopplysninger, skal han med en gang gi beskjed om dette til Selger på telefon eller e-post.
 2. Hvis Kjøpers personlige opplysninger (telefonnummer, adresse ol.) endres, forplikter han seg til å oppdatere sine opplysninger på Selgers system neste gang han bestiller noe.
 3. I tilfelle kjøps- og salgsavtale er hevet, skal Kjøper i løpet av 14 kalenderdager gi en skriftlig beskjed (via e-post eller rekommandert brev) om dette til Selger. Etter at Selger har bekreftet hevelse av kjøps- og salgsavtale, forplikter Kjøper seg til å tilbakelevere varen ved å sende den (som et rekommandert pakke eller ved å bruke tjenester av kurerpost) til Selgers angitte adresse.
 4. Kjøper, ved å kjøpe varer, forplikter seg til å ta imot varen, levert til Kjøpers angitte adresse.
 5. Kjøper, ved å kjøpe varer, må følge Republikken Litauens lovverk.

Selgers rettigheter

 1. Selger har rett til å begrense Kjøpers aktivitet på comsystem hvis Kjøper setter i fare nettbutikkens stabilitet og sikkerhet.
 2. Ved ugunstige forhold har Selger rett til å midlertidig stanse nettbutikkens virksomhet uten å informere Kjøper.
 3. Selger har rett til å annullere Kjøpers bestilling hvis kjøper velger betaling på forhånd, men betaler ikke for varene i løpet av 5 virkedager fra bestillingsdagen.
 4. Selger har rett til å annullere Kjøpers bestilling hvis det oppstår problemer, knyttet til levering av varene, og Kjøper kan ikke nås ved angitt kontaktinformasjon.

 

Selgers plikter

 1. Selger forplikter seg til å legge til rette Kjøpers mulighet for å bruke tjenester som ytes av com
 2. Selger forplikter seg til å vise respekt for Kjøpers rett til taushetsplikt som gjelder personlige opplysninger, unntatt tilfeller når opplysningene skal leveres til tredjeparter ifølge orden fastsatt ved Republikken Litauens lovverk.
 3. Selger forplikter seg til å levere bestilte varer til Kjøper etter måten som Kjøper har valgt.
 4. Selger, som på grunn av uforutsigbare omstendigheter ikke kan levere bestilte varer til Kjøper, forplikter seg til å tilby en vare med liknende egenskaper og utseende eller betale tilbake Kjøpers betalte beløp i løpet av 14 virkedager hvis Kjøper har betalt for varene på forhånd.

 

Priser på varer, betaling

 1. Priser på varer i nettbutikken er angitt i euro. Selger betaler MVA. Alle prisene i nettbutikken er angitt inkludert MVA.
 2. Kjøper betaler for varene:
 3. Ved å overføre pengene på forhånd.
 4. Selger har rett til endre betalingsmåter uten å informere Kjøper på forhånd.
 5. Selger forplikter seg til å levere faktura til kunden sammen med varen som leveres eller på e-post.

 

Levering av varer, kvalitet, garanti, tilbakelevering og bytting

 1. LEVERING AV VARER
 2. Butikk forplikter seg til å angi leveringsfristen for hver eneste vare. I tilfelle det oppstår hindrer for levering, forplikter Butikk seg til å kontakte Kjøper og finne den beste løsningen sammen.
 3. Kunde forplikter seg til å være oppmerksom på den angitte leveringsfristen og kontakte Butikk bare i tilfelle det er gått 24 timer fra fristens utløp.
 4. Kunde, ved å bestille varer, forplikter seg til å angi leveringssted samt en person som skal ta imot varene.
 5. Kunde forplikter seg til å ta imot varene selv. I tilfelle han ikke kan ta imot varene selv, mens varene er levert til den angitte adressen og ifølge andre Kundes angitte opplysninger, har Kunde ikke rett til å klage på at varene ble levert til et annet subjekt.
 6. Kunde, som under bestilling har valgt at han skal hente varene på selskapets kontor, må framlegge legitimasjon og bestillingskopi. Butikk på sin side forplikter seg til å ringe til Kunde når varen er klar for henting.
 7. Varene, bestilte i Butikk, leveres av DHL-kurerpost.
 8. I tilfelle Kunde, etter å ha tatt imot varene, legger merke til at det mangler en vare i pakken, skal han med en gang gi beskjed om dette til Butikk.
 9. ANDRE BESTEMMELSER
 • Alle henvendelser til Butikk skal sendes som e-post på adresse info@imperialstone.eu eller på telefon nr. +370 687 77765
 • Avtalen inngås, gjennomføres og all kommunikasjon mellom Kunde og Butikk skjer på et offisielt språk.
 • Egenskapene til hver eneste vare angis i nettbutikken. Selger tar ikke ansvar for det at varen i virkeligheten kan være litt forskjellig (fargetone, størrelse ol.) fra det som var angitt på nettet på grunn av særegenheter ved Kjøpers dataskjerm.
 • Selger sørger for at alle leverte varene er nye, ikke brukte og i høy kvalitet, unntatt tilfeller det står noe annet i varens beskrivelse.
 • Selger gir garanti til alle varene som selges, og garanti gis for 6-24 mnd. Nøyaktig garantifrist angis i beskrivelse av hver eneste vare.
 • Kjøper har rett til å levere varer tilbake i løpet av 14 kalenderdager fra den dagen varene ble mottatt.
 • Kjøper som vil levere varen tilbake skal sørge for at:
  1. Varen ikke er brukt.
  2. Varen ikke er skadet.
  3. Varen er i original emballasje som ikke er skadet.
  4. Varens merkelapp er tatt vare på og ikke skadet.
  5. Varens sett er det samme som det var på leveringstidspunkt.
  6. Kjøper har tatt vare på dokument som beviser kjøp av varer (f.eks. faktura).
 • Kjøper som vil levere varen tilbake skal skrive en anmodning i egne ord og angi leverings årsak.
 • Penger for de leverte varene betales tilbake bare til betalerens bankkonto.
 • I tilfelle tilbakelevering erstatter Selger ikke kostnader for Kjøpers bestilling.

 

Avsluttende bestemmelser

 1. Disse reglene er utferdiget ifølge Republikken Litauens lovverk.
 2. Alle tvister som gjelder disse reglene løses i form av forhandlinger. Hvis man ikke har lyktes i å finne en gjensidig løsning, løses tvisten ifølge orden fastsatt ved Republikken Litauens lovverk.
 3. Partene fritas fra forpliktelser i denne avtalen hvis det ikke er mulig å gjennomføre dem på grunn av force majeure.