Üldsätted

 1. Need ostu-müügieeskirjad (edaspidi „Eeskirjad“) on seotud osapooltele ettenähtud dokument, milles on sätestatud ostja (edaspidi „Ostja“) ja müüja (edaspidi „Müüja“) com, õigused ja kohustused, kaupade soetamise, kaupade kohaletoimetamise ja tagastamise kord ja muud sätted, mis on seotud e-kaupluse www.imperialstone.com tegevusega.
 2. Müüjal on õigus igal ajal muuta ja täiendada neid eeskirju, teavitamata sellest Ostjat ette. Muudetud eeskirjad kehtivad uutele ostjatele, kes ostavad kaupu come-kaupluses pärast eeskirjade muutmist.
 3. E-kaupluses comvõivad osta kõik täisealised füüsilised ja juriidilised isikud (alaealised füüsilised isikud võivad kaupu osta vaid vanemate või hooldajate nõusolekul).

 

Ostjate isikuandmed

 1. Müüja tagab, et mingit Ostja isiklikku teavet (aadress, telefon, eesnimi, perekonnanimi jne) ei anta edasi kolmandatele isikutele, välja arvatud neil juhtudel, kui isikliku ostjaga seotud teabe peab edasi andma Müüja partneritele, et tagada kvaliteetne Müüja osutatav teenus (st kullerid, postiasutus jne).
 2. Kõigil teistel juhtudel võib Ostja teavet (nagu näiteks aadressi, telefoni, eesnime, perekonnanime jne) avalikustada kolmandatele isikutele vaid Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.
 3. Müüjal on õigus kasutada Ostja isiklikku informatsiooni turunduseesmärgil, kui tal on selleks Ostja luba (uudiskirja tellimine e-postiga, telefoni teel jne).
 4. Ostja, kes ei soovi, et tema teavet kasutataks turunduseesmärgil, võib pöörduda comadministratsiooni poole e-posti aadressil info@imperialstone.comja edastada kirjaliku avalduse mitte kasutada Ostja andmeid turunduseesmärgil.
 5. Ostja kohustus on esitada kogu isiklik informatsioon, mis on vajalik kvaliteetseks Müüja teenuste osutamiseks.

 

Ostu-müügilepingu sõlmimine

 1. Loetakse, et Ostja sõlmis ostu-müügilepingu sellest hetkest, kui ta kinnitas oma tellimuse e-poes com
 2. Loetakse, et Müüja nõustub sõlmima ostu-müügilepingu sellest hetkest, kui ta kinnitab kliendi oma tellimuse ja asub seda täitma.
 3. Ostu-müügilepingust ei ole ei Ostja ega Müüja kohustatud teavitama seotud isikuid kirjalikult või telefoni teel.

 

Ostja õigused

 1. Ostjal on õigus osta Müüja pakutavat toodet neis eeskirjades sätestatud korras.
 2. Ostjal on õigus lõpetada ostu-müügileping mitte hiljem kui 14 kalendripäeva alates kauba kohaletoimetamise kuupäevast, teavitades ette Müüjat (e-postiga, telefonitsi, registreeritud kirjaga) istu-müügilepingu lõpetamisest ja kaupade tagastamisest.

 

Ostja kohustused

 1. Ostja kohustub mitte andma edasi kolmandatele isikutele oma sisenemise Müüja süsteemi andmeid. Kui ostja kaotab sisenemisandmed, on ta kohustatud viivitamatult teavitama sellest Müüjat telefoni või e-kirjaga.
 2. Kui muutuvad Ostja isikuandmed (telefon, aadress jne), on Ostja kohustatud järgmise tellimuse ajal viivitamatult uuendama andmeid Müüja süsteemis.
 3. Ostu-müügilepingu lõpetamise korral on Ostja kohustatud mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul kirjalikult (e-kirja või registreeritud kirjaga) teavitama müüjat lepingu lõpetamisest. Kui müüja kinnitab lepingu lõpetamise, on Ostja kohustatud tagastama saadud toote, saates selle (registreeritud posti või kulleri kaudu) Müüja nimetatud aadressile.
 4. Ostja, ostes kaupu, on kohustatud võtma Ostja aadressil vastu kohaletoimetatud kauba.
 5. Ostja, ostes kaupu, on kohustatud järgima Leedu Vabariigi seadusi.

Müüja õigused

 1. Müüjal on kohustus piirata Ostja tegevust comsüsteemis, kui Ostja kahjustab e-kaupluse töö stabiilsust ja turvalisust.
 2. Ebasoodsatel tingimustel on Müüjal õigus ajutiselt katkestada e-kaupluse tegevus teavitamata sellest Ostjat.
 3. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus, kui ostja valib ettemaksu, kuid ei tasu kauba eest 5 tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest.
 4. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus kui tekivad probleemid, mis on seotud kaupade tarnimisega, ja kui ei õnnestu saada ühendust Ostja nimetatud kontaktidel.

 

Müüja kohustused

 1. Müüja kohustub andma Ostjale võimaluse kasutada comosutatavaid teenuseid.
 2. Müüja kohustub austama Ostja õigust isikuandmete konfidentsiaalsusele, välja arvatud siis, kui andmed peavad olema esitatud kolmandatele osapooltele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
 3. Müüja kohustub kohale toimetama Ostja tellitud kaubad vastavalt Ostja valitud kohaletoimetamise viisile.
 4. Kui Müüjal ei ole temast olenemata põhjustest võimalik toimetada kaupa Ostjale kohale, kohustub ta pakkuma oma omaduste ja välimuse poolest sarnast kaupa, või tagastama ostjale tasutud raha tähtaja jooksul, mis ei ületa 14 tööpäeva, kui oli tehtud ettemaks.

 

Toodete hinnad, tasumine

 1. Kaupade hinnad on internetipoes esitatud eurodes. Müüja on käibemaksukohuslane. Kõik hinnad e-poes sisaldavad käibemaksu.
 2. Müüja tasub kauba eest:
 3. Ettemaksena tehtud ülekandena.
 4. Müüjal on õigus muuta tasumisviisi teavitamata sellest Ostjat ette.
 5. Müüja kohustub esitama käibemaksuarve kliendile koos tellitud kaubaga või e-postiga.

 

Kauba kohaletoomine, kvaliteet, garantii, tagastamine ja muutmine

 1. KAUBA KOHALETOOMINE
 2. Müüja kohustub nimetada iga kauba kohaletoimetamise tähtaja. Sel juhul kui on arusaamatusi kohaletoimetamisega, Kauplus kohustub kohtuda Kliendiga ja leida parima otsuse.
 3. Klient kohustub pöörata tähelepanu nimetatud kohaletoimetamise tähtajale ja pöörduda kauplusesse alles sel juhul, kui on möödunud 24 tundi kohaletoimetamise tähtaja lõpust.
 4. Klient kohustub kauba tellimisel nimetada kauba kohaletoimetamise aja ja isiku, kes võtab kauba vastu.
 5. Klient kohustub kauba vastu võtma ise. Sel juhul, kui ta kaupu ise vastu võtta ei saa, kaup aga on kohale toimetatud nimetatud aadressil ja tuginedes teistel Kliendi esitatud andmetel, Kliendil ei ole õigust esitada Kauplusele pretensioone kauba kohaletoimetamise tõttu valele subjektile.
 6. Klient, kes kauba tellimise ajal valib, et ta soovib kauba vastu võtta ettevõtte asukohas, on kohustatud esitama isikudokumendi ja tellimuse koopia. Müüja kohustub helistama Kliendile, kui kaup on ette valmistatud.
 7. Kaubad, mis on tellitud Kaupluses, tuuakse kohale DHL, Omniva kullerite poolt.
 8. Neil juhtudel, kui kauba vastuvõtmisel Klient märkab, et saadetises ei ole sobivaid kaupu, Klient on kohustatud viivitamatult informeerida sellest Kauplust.
 9. MUUD SÄTTED
 • Kõik teated tuleb Kauplusele esitada e-postiga info@imperialstone.com või telefonil +370 687 77765
 • Leping sõlmitakse, täidetakse ja kogu suhtlemine Kliendi ja Kaupluse vahel toimub riigikeeles.
 • Iga kauba omadused esitatakse e-kaupluses. Müüja ei vastuta selle eest, et kaubad võivad reaalsuses veidi erineda (värvitoon, suurus jne) internetist esitatust seoses Ostja kuvari omadustega.
 • Müüja tagab, et kõik esitatud kaubad on uued, kvaliteetsed ja kasutamata, välja arvatud siis, kui tootetellimuses on nimetatud teisiti.
 • Müüja annab kõigile kaupadele 6-24kuuluse garantii. Täpne garantiitähtaeg on välja toodud iga toote omaduste juures.
 • Ostjal on õigus tagastada mittesobivad kaubad 14 kalendripäeva jooksul kauba saamise päevast.
 • Ostja, kes soovib tagastada ostetud kauba, peab tagama, et:
  1. Kaup on kasutamata.
  2. Kaup on rikkumata.
  3. Säilinud ja rikkumata on toote originaalpakend.
  4. Säilinud ja rikkumata on tooteetikett.
  5. Toote komplekteeritus on sama, nagu sai Ostja.
  6. Ostjal on alles ostudokument (nt Käibemaksuarve).
 • Ostja, kes soovib tagastada mittesobiva kauba, on kohustatud täitma vabas vormis avalduse, lisades ka tagastamise põhjuse.
 • Raha tagastatakse rangelt vaid maksja pangakontole.
 • Tagastamise korral ei tagasta Müüja Ostjale tellimuse tasumise kulusid.

 

Lõpusätted

 1. Need eeskirjad on koostatud järgides Leedu Vabariigi õigusakte.
 2. Kõik arusaamatused, mis tekivad neist eeskirjadest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui ei õnnestu kokku leppida, lahendatakse arusaamatused Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.
 3. Osapooled vabastatakse selle lepinguga võetud kohustustest, kui nende täitmine ei ole võimalik vääramatu jõu (force majeure) asjaolude tõttu.