NAUDOJIMOSI IR PIRKIMO SĄLYGOS

 

Bendrosios nuostatos

 

 1. Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra susijusioms šalims pritaikytas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo (toliau „Pirkėjo“) ir pardavėjo (toliau „Pardavėjo“) www.imperialstone.com, teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos nuostatos, susijusios su internetinės parduotuvės www.imperialstone.com veikla.
 2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias taisykles, neinformuojant Pirkėjo iš anksto. Pakeistos taisyklės galioja naujiems pirkėjams, kurie įsigija prekes www.imperialstone.com el. parduotuvėje po taisyklių pakeitimo.
 3. El. parduotuvėje www.imperialstone.com gali apsipirkti visi pilnamečiai fiziniai ir juridiniai asmenys (nepilnamečiai fiziniai asmenys turi teisę įsigyti prekes tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą).

 

Pirkėjų asmens duomenys

 

 1. Pardavėjas užtikrina, jog jokia Pirkėjo asmeninė informacija (adresas, telefono numeris, vardas, pavardė ir t. t.) nebus perduota tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai asmeninę pirkėjo informaciją reikia pateikti Pardavėjo partneriams, siekiant užtikrinti kokybišką Pardavėjo teikiamą paslaugą (t. y. kurjerių tarnyboms, Lietuvos paštui ir t. t.).
 2. Visais kitais atvejais asmeninė Pirkėjo informacija (tokia kaip adresas, telefono numeris, vardas, pavardė ir t. t.) gali būti atskleista tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pardavėjas gali naudoti asmeninę Pirkėjo informaciją rinkodaros tikslais, jei turi Pirkėjo sutikimą (naujienų užsakymą el. paštu, telefonu ir t. t.).
 4. Pirkėjas, nenorintis, kad jo informacija būtų naudojama rinkodaros tikslais, turi teisę kreiptis į www.imperialstone.com administraciją el. paštu info@imperialstone.com ir atsiųsti raštišką prašymą nebenaudoti Pirkėjo duomenų rinkodaros tikslais.
 5. Pirkėjo pareiga yra pateikti visą asmeninę informaciją, reikalingą kokybiškai Pardavėjo paslaugai suteikti.

 

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

 

 1. Laikoma, jog Pirkėjas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai patvirtina savo užsakymą el. parduotuvėje www.imperialstone.com
 2. Laikoma, jog Pardavėjas sutinka sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį nuo to momento, kai patvirtina kliento užsakymą ir pradeda jį vykdyti.
 3. Apie pirkimo ir pardavimo sutartį nei Pirkėjas nei Pardavėjas nėra įpareigotas atskirai pranešti suinteresuotosioms šalims raštu ar telefonu.

 

Pirkėjo teisės

 

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti Pardavėjo siūlomas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo datos, išanksto informuojant Pardavėją (el. paštu, telefonu, registruotu paštu) apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą ir prekių grąžinimą.

 

Pirkėjo pareigos

 

 1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Pardavėjo sistemos duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ar el. paštu.
 2. Jei pasikeičia Pirkėjo asmens duomenys (telefono numeris, adresas ir t. t.), Pirkėjas įsipareigoja sekančio užsakymo metu nedelsiant atnaujinti duomenis Pardavėjo sistemoje.
 3. Pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo atveju, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų raštu (el. paštu ar registruotu laišku) informuoti pardavėją apie sutarties nutraukimą. Pardavėjui patvirtinus sutarties nutraukimą, Pirkėjas įsipareigoja grąžinti gautą prekę, išsiunčiant ją (registruotu paštu ar naudojantis kurjerių tarnybų paslaugomis) Pardavėjo nurodytu adresu.
 4. Pirkėjas, pirkdamas prekes, įsipareigoja priimti Pirkėjo adresu pristatytą prekę.
 5. Pirkėjas, pirkdamas prekes, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

 

 1. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo veiklą www.imperialstone.com sistemoje, jei Pirkėjas kenkia el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
 2. Susidarius nepalankioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs Pirkėjui.
 3. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą, tačiau nesumoka už prekes per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
 4. Pardavėjas turi teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą, jei iškyla problemų, susijusių su prekės pristatymu, ir nepavyksta pasiekti Pirkėjo jo nurodytais kontaktais.

 

Pardavėjo pareigos

 

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.imperialstone.com teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į asmens duomenų konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai duomenys turi būti pateikti trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą.
 4. Pardavėjas, dėl nenumatytų aplinkybių, neturintis galimybės pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti savo savybėmis ir išvaizda panašią prekę, arba grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus, per terminą, neviršijantį 14 darbo dienų, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

Prekių kainos, apmokėjimas

 

 1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Visos kainos el. parduotuvėje nurodytos su PVM.
 2. Pirkėjas atsiskaito už prekes:
 3. Išankstiniu piniginių lėšų pervedimu.
 4. Pardavėjas turi teisę keisti apmokėjimo būdus apie tai išanksto neinformuodamas Pirkėjo.
 5. Pardavėjas įsipareigoja pateikti PVM sąskaitą–faktūrą klientui kartu su užsakyta preke, arba elektroniniu paštu.

 

Prekių pristatymas, kokybė, garantija, grąžinimas ir keitimas

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS
 2. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo terminą prie kiekvienos prekės. Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.
 3. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.
 4. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
 5. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 6. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja paskambinti Klientui, kai prekė bus paruošta.
 7. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos DHL ir OMNIVOS kurjerių.
 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.
 9. KITOS NUOSTATOS
 10. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@imperialstone.com arba telefonu Nr. +370 687 77765
 11. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.
 1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos el. parduotuvėje. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės realybėje gali nežymiai skirtis (atspalviu, dydžiu ir t. t.) nuo parodytų internete, dėl Pirkėjo vaizduoklio ypatybių.
 2. Pardavėjas užtikrina, kad visos pateiktos prekės yra naujos, kokybiškos ir nenaudotos, nebent prekės aprašyme nurodyta kitaip.
 3. Pardavėjas visoms parduodamoms prekėms suteikia 6-24 mėn. garantiją. Tikslus garantinis terminas nurodomas prie kiekvienos prekės ypatybių.
 4. Pirkėjas turi teisę grąžinti netikusias prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo datos.
 5. Pirkėjas, norintis grąžinti įsigytą prekę, turi užtikrinti, kad:
  1. Prekė yra nenaudota.
  2. Prekė yra nesugadinta.
  3. Išsaugotas ir nepažeistas originalus prekės įpakavimas.
  4. Išsaugota ir nepažeista prekės etiketė.
  5. Prekės komplektacija yra tokia pati, kokią gavo Pirkėjas.
  6. Pirkėjas turi išsaugotą prekių pirkimą įrodantį dokumentą (pvz.: PVM sąskaitą-faktūrą).
 6. Pirkėjas, norintis grąžinti nepatikusią prekę, privalo užpildyti laisvos formos prašymą, nurodyti grąžinimo priežastį.
 7. Pinigai už grąžinamas prekes pervedami griežtai tik į tą pačią mokėjimo kortelę.
 8. Grąžinimo atveju, Pardavėjas negrąžina Pirkėjui užsakymo apmokėjimo išlaidų.

 

Baigiamosios nuostatos

 

 1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Šalys yra atleidžiamos nuo šios sutarties įsipareigojimų, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.